IFB - Installerat, funktionskontrollerat, besiktningsklart

Med service och trygghet i fokus – från början till slut

IFB – för säkerhet i alla led

IFB står för Installerat, Funktionskontrollerat, Besiktningsklart och täcker alla faser från leverans till besiktning. IFB är idag ett dagligen använt bransch-begrepp som innebär att leverans, installation och funktionskontroll utförs av kunniga vitvaruinstallatörer som garanterar att allt är på plats i tid, fungerar felfritt och är klart för slutbesiktning.

Hur fungerar IFB?

Så snart varorna är beställda planeras och bokas leveransen enligt kundens önskemål. Vi har ett starkt miljötänk i ryggmärgen, vilket gör att vi alltid strävar efter att samordna och planera leveranser så att det sker så kostnads- och energieffektivt som möjligt.