Rationell Golvstädning

En lönsam investering som innebär renare ytor och en bättre arbetsmiljö. Proffsig mopptvätt gör stor skillnad

En investering som snabbt lönar sig

Städning på bl a arbetsplatser, skolor och inom vård och omsorg är ofta personalintensivt och slitsamt. En bidragande orsak till det kan vara att tvättutrustningen inte är den mest optimala. När det gäller rengöring av moppar har vi utvecklat lösningar som som både effektiviserar och underlättar hanteringen före, under och efter tvättprocessen. Våra optimerade lösningar höjer avverkningsgraden och ger renare och mer hygieniska moppar till en betydligt lägre kostnad för dig som kund.

Förenkla för personalen

Traditionellt städarbete är tungt och påfrestande där hanteringen av moppar står för en stor del av merarbetet. Vår
lösning på problemet går under benämningen Rationell
Golvstädning som innebär att mopprengöringen reduceras
med flera steg. Det gör Rationell Golvstädning till en effektivitetshöjande investering som ökar lönsamheten samtidigt
som städresultatet optimeras och arbetsmiljön förbättras